Menu

POSITIEVE BIJDRAGE VAN WEIDEGANG AAN WEIDEVOGELS WORDT ONDERZOCHT

Weidewinst werkt samen in verschillende onderzoeksprojecten om de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo werken wij ook samen met onderzoekers in het project Vogels en Voorspoed:

De voorbereidingen voor het tweede jaar van het project Vogels en Voorspoed Fryslân zijn in volle gang. Samen met 18 melkveehouders uit vier agrarische collectieven in Friesland (Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust) doet het Louis Bolk Instituut onderzoek naar de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels.

Beweiding voor weidevogel en bedrijf

Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels: door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen (mozaïekbeheer). Bovendien gebruiken onder andere kievit en grutto gezinnen graag beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen, terwijl de mestbossen goede dekkingsmogelijkheden bieden tegen predatie. Niet onbelangrijk is dat koeienvlaaien een broedplaats vormen voor wormen, vliegen en kevers, belangrijke voeding voor de weidevogels en hun kuikens. Om deze positieve eigenschappen van beweiding optimaal in te zetten bij weidevogelbeheer is het van belang om de beweiding (en bemesting) zo goed mogelijk af te stemmen op de (verwachte) aanwezigheid van vogels en overig beheer, zoals maaien en percelen met uitgestelde maaidatum. Tegelijkertijd biedt beweiding en een goede benutting van weidegras vrijwel altijd economische voordelen, omdat kosten voor krachtvoer en voederwinning en bemesting lager zijn.

Uittesten van beweidingsmaatregelen

Het doel van het project Vogels en Voorspoed is het ontwikkelen en uittesten van beweidingsmaatregelen die een meerwaarde hebben voor het bedrijf en voor weidevogels. Het project richt zich zowel op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen. In 2020 brengen we op deze praktijkbedrijven wederom de interactie tussen weidevogels en beweiding en graslandbeheer in kaart. Daarnaast monitoren we het effect van beweiding (t.o.v. maaien en beheersland) op de graslandstructuur (dekking en doorwaadbaarheid voor kuikens) en de voedselvoorziening (insecten) voor weidevogels en hun kuikens. Daarnaast worden potentiële beheersmaatregelen in praktijkproeven uitgetest en het effect op condities voor weidevogels en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering onderzocht. (Zie bijvoorbeeld de praktijkproef voorweiden, http://www.louisbolk.org/downloads/3437.pdf).

Het uiteindelijke doel is om deze bevindingen te gebruiken voor het maken van handleidingen en factsheets. Daarnaast vormt het ook de basis voor voorstellen voor pakketaanpassingen.

Algemene info project

Het project Vogels en Voorspoed Fryslân loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

Contact: Nyncke Hoekstra via n.hoekstra@louisbolk.nl

“Met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering kun je al snel meer biodiversiteit realiseren.” Teus Verhoeff, Adviseur Economie en Strategie bij PPP-Agro Advies

Biodiversiteit in beeld

WeideWinst

Zorg met slimme maatregelen voor meer biodiversiteit op je bedrijf. Getest in de praktijk door collega-melkveehouders die net als jij ook gewoon lekker willen boeren. 

Ontdek hoe je met kruiden, bemesting, slootkantbeheer, beweiding en meer biodiversiteit een boost kunt geven. En ook nog eens voordeel voor je bedrijf behaalt. Dubbele winst dus. Ofwel WeideWInst!

Kies het thema dat bij je past en ontdek wat er mogelijk is!

Bekijk onze thema's

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van