Menu

Nieuws

Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een ‘uitgestelde maaidatum’, met een rustperiode tot 1, 8 of 15 juni: dan zijn de meeste kuikens vliegvlug. Een veelgehoord probleem hiervan is dat dit een heel zwaar gewas geeft, wat niet ideaal is voor kuikens om in voort te bewegen en ook een lage voederwaarde heeft. […]

Lees meer

Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Kruidenrijk grasland is hot. Voor verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland? Vuistregels voor een succesvolle inzaai […]

Lees meer

Bemesting ‘vogelstjesland’ gunstiger NA de 1e snede

Dat bij bemesting het best rekening gehouden kan worden met de verwachte zwaarte van de snede is algemeen bekend. Percelen die het eerst beweid gaan worden hoeven vaak slechts de helft van de stikstofgift voor maaipercelen te krijgen. Maar deze vuistregel is niet handig voor ‘vogeltjes-land’; een lagere bemesting is daar juist nodig om een […]

Lees meer

WeideWinst is een initiatief van