Menu

Nieuws

POSITIEVE BIJDRAGE VAN WEIDEGANG AAN WEIDEVOGELS WORDT ONDERZOCHT

Weidewinst werkt samen in verschillende onderzoeksprojecten om de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo werken wij ook samen met onderzoekers in het project Vogels en Voorspoed: De voorbereidingen voor het tweede jaar van het project Vogels en Voorspoed Fryslân zijn in volle gang. Samen met 18 melkveehouders uit vier agrarische collectieven in Friesland […]

Lees meer

Lezing Voedsel voor weidevogelkuikens tijdens vrijwilligersdag Groene Motor

Op zaterdag 29 februari 2020 heeft de Groene Motor een informatieve dag georganiseerd voor haar vrijwilligers om samen de start van het weidevogelseizoen in te luiden. Ook WeideWinst was aanwezig en verzorgde een workshop: “Voedsel voor Weidevogelkuikens”. Tijdens twee workshops met in totaal 40 deelnemers hebben we de belangrijkste resultaten gedeeld van twee jaar insectenonderzoek […]

Lees meer

Training: dagelijkse praktijk op een melkveehouderij

10 december 2019  Kennis over weidevogels en de dagelijkse praktijk en afwegingen van melkveehouders kan worden verbeterd. Daarom is WeideWinst dit najaar begonnen met het geven van een training voor de coördinatoren en veldmedewerkers van verschillende agrarische natuurverenigingen in Zuid-Holland. Melkveehouders doen hun best om de weidevogels te helpen, maar willen ook goed voor hun […]

Lees meer

Effect van greppel plas-dras op waarde van grasland: verkennend onderzoek

In 2018 hebben we een verkennend onderzoek gedaan naar de effecten van greppel plas-dras op grasopbrengst, bodem en voedsel voor weidevogels. Wat bleek? Greppel plas-dras heeft voordelen voor de voedselbeschikbaarheid van weidevogel kuikens en is een interessante optie om een natter perceel meerwaarde te geven.  Beeld van een perceel met greppel plas-dras (foto op 23 […]

Lees meer

Voorweiden voor weidevogels

Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzocht of beheerpakketten met voorweiden een goed alternatief zijn. In dit V-focus artikel leest u de resultaten van het onderzoek: Voorweiden voor […]

Lees meer

Invloed maaidatum op voederwaarde en opname van uitgestelde maaidatum gras

In hoeverre is met de veldperiode te sturen in kuilkwaliteit? En hoe zit dat voor uitgestelde maaidatum gras? Wat betekent dat voor de inkuilbaarheid van het gras, en wordt hooi van uitgestelde maaidatum beter opgenomen dan kuil? Dit onderzochten het Louis Bolk Instituut en het Kennis Transfer Centrum Zegveld in het kader van het project […]

Lees meer

Weidevogelkuikens hebben meer eten in lang gras

In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar het aantal insecten in weilanden van melkveehouders. We vonden een hoger aantal insecten in hoger gras. Insecten zijn een belangrijke voedselbron voor weidekogelkuikens. We gaven een interview over deze resultaten in de Nieuwe Oogst. Artikel Nieuwe Oogst    

Lees meer

WeideWinst in het AD

In het voorjaar van 2019 hebben we samen met 20 studenten van InHolland Delft een grootschalig onderzoek gedaan bij melkveehouders in Zuid-Holland. Insecten zijn gevangen, de vegetatie is bekeken en melkveehouders hebben graslandkalenders bijgehouden. Een journalist van het AD kwam op bezoek, dit resulteerde in een mooi artikel in de krant: Artikel AD  

Lees meer

Wat is het effect van maaien op insecten?

Maaien vermindert het aantal insecten in de wei In het voorjaar van 2018 is er bij ruim twintig boeren in Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het effect van graslandmanagement op het aantal insecten in de wei. In mei zijn er gele plakvallen geplaatst, grote gele stikkers die 48 uur in de wei hebben gestaan. Naast het […]

Lees meer

Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een ‘uitgestelde maaidatum’, met een rustperiode tot 1, 8 of 15 juni: dan zijn de meeste kuikens vliegvlug. Een veelgehoord probleem hiervan is dat dit een heel zwaar gewas geeft, wat niet ideaal is voor kuikens om in voort te bewegen en ook een lage voederwaarde heeft. […]

Lees meer

Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Kruidenrijk grasland is hot. Voor verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland? Vuistregels voor een succesvolle inzaai […]

Lees meer

Bemesting ‘vogeltjesland’ gunstiger NA de 1e snede

Dat bij bemesting het best rekening gehouden kan worden met de verwachte zwaarte van de snede is algemeen bekend. Percelen die het eerst beweid gaan worden hoeven vaak slechts de helft van de stikstofgift voor maaipercelen te krijgen. Maar deze vuistregel is niet handig voor ‘vogeltjes-land’; een lagere bemesting is daar juist nodig om een […]

Lees meer

WeideWinst is een initiatief van