Menu

Nieuws

Weidevogelkuikens hebben meer eten in lang gras

In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar het aantal insecten in weilanden van melkveehouders. We vonden een hoger aantal insecten in hoger gras. Insecten zijn een belangrijke voedselbron voor weidekogelkuikens. We gaven een interview over deze resultaten in de Nieuwe Oogst. Artikel Nieuwe Oogst    

Lees meer

WeideWinst in het AD

In het voorjaar van 2019 hebben we samen met 20 studenten van InHolland Delft een grootschalig onderzoek gedaan bij melkveehouders in Zuid-Holland. Insecten zijn gevangen, de vegetatie is bekeken en melkveehouders hebben graslandkalenders bijgehouden. Een journalist van het AD kwam op bezoek, dit resulteerde in een mooi artikel in de krant: Artikel AD  

Lees meer

Wat is het effect van maaien op insecten?

Maaien vermindert het aantal insecten in de wei In het voorjaar van 2018 is er bij ruim twintig boeren in Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het effect van graslandmanagement op het aantal insecten in de wei. In mei zijn er gele plakvallen geplaatst, grote gele stikkers die 48 uur in de wei hebben gestaan. Naast het […]

Lees meer

Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een ‘uitgestelde maaidatum’, met een rustperiode tot 1, 8 of 15 juni: dan zijn de meeste kuikens vliegvlug. Een veelgehoord probleem hiervan is dat dit een heel zwaar gewas geeft, wat niet ideaal is voor kuikens om in voort te bewegen en ook een lage voederwaarde heeft. […]

Lees meer

Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Kruidenrijk grasland is hot. Voor verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland? Vuistregels voor een succesvolle inzaai […]

Lees meer

Bemesting ‘vogelstjesland’ gunstiger NA de 1e snede

Dat bij bemesting het best rekening gehouden kan worden met de verwachte zwaarte van de snede is algemeen bekend. Percelen die het eerst beweid gaan worden hoeven vaak slechts de helft van de stikstofgift voor maaipercelen te krijgen. Maar deze vuistregel is niet handig voor ‘vogeltjes-land’; een lagere bemesting is daar juist nodig om een […]

Lees meer

WeideWinst is een initiatief van