Menu

Effect van greppel plas-dras op waarde van grasland: verkennend onderzoek

In 2018 hebben we een verkennend onderzoek gedaan naar de effecten van greppel plas-dras op grasopbrengst, bodem en voedsel voor weidevogels. Wat bleek? Greppel plas-dras heeft voordelen voor de voedselbeschikbaarheid van weidevogel kuikens en is een interessante optie om een natter perceel meerwaarde te geven. 


Beeld van een perceel met greppel plas-dras (foto op 23 april 2018)

Plas-dras is een maatregel die de laatste jaren veel wordt gebruikt in het Agrarisch Natuurbeheer, hiervoor wordt het waterpeil omhoog gezet zodat er een drassig grasland ontstaat. Het trekt veel volwassen vogels aan en wordt gebruikt als slaap-, rust- of foerageerplek.
Greppel plas-dras is een vorm die eenvoudiger op kleinere schaal kan worden toegepast dan het verhogen van het waterpeil, hiervoor wordt een greppel vol water gezet waardoor een drassige strook van 4 tot 6 meter ontstaat. Omdat het zich beperkt tot een greppel blijven de effecten op de overige (delen van) agrarische percelen beperkt.

Vanuit de agrariërs bleken er echter veel vragen te bestaan omtrent de landbouwkundige effecten van plas-dras, met name de effecten op de bodemkwaliteit, gekoppeld aan de vraag of de beschikbare vergoeding vanuit het Agrarisch Natuurbeheer wel hoog genoeg is. Oftewel, wat is de Weidewinst van greppel plas-dras?

Om dit in beeld te brengen hebben we in 2018/2019 een verkennend onderzoek uitgevoerd in zes percelen, in de regio’s Midden Delfland (MD) en Rijn Gouwe Wiericke (RGW), waar greppel-plas-dras vanaf 15 februari 2018 was toegepast.

Onze belangrijkste bevindingen:

  • Plas-dras tot 15 april remde de gewasproductie met circa 2 ton ds per hectare in het plasgedeelte van de 1e snede (circa 6 weken na opheffen van de inundatie), maar de resterende effecten waren beperkt. Tijdens de 2e snede in augustus was de ds per hectare in het plasgedeelte weer vergelijkbaar met het droge gedeelte.
  • De effecten van plas-dras op de chemische bodemvruchtbaarheid waren gering. De lagere hoeveelheid gemakkelijk beschikbare fosfaat in de plasgedeeltes na de herstelperiode impliceert enige beperking van de gewasproductie.
  • In mei was het aantal vliegende insecten rond de greppel plas-dras vergelijkbaar met het aantal insecten in grasland met een uitgestelde maaidatum (UM). In juni was het aantal insecten rond de greppel plas-dras iets lager dan in een UM perceel.
  • In de rand van de plas en in het droge deel was er een grote hoeveelheid bodemleven aanwezig (vb. 600 – 800 wormen per m2). Het bodemleven onder de plas was drastisch afgenomen (70 wormen per m2).

Greppel plas-dras heeft een remmend effect op de grasopbrengst rond de plas, dit is winst voor weidekogelkuikens, in het kortere gras kunnen ze makkelijk rondlopen en insecten vangen, in het langere gras op het droge deel kunnen ze schuilen. In de vochtige rand kunnen de kuikens bodemleven zoeken die mogelijk beter beschikbaar is door de zachtere bodem.

Voor de agrariër betekent de lagere opbrengst in eerste instantie verlies maar bij de 2e snede is de opbrengst weer gelijk of zelfs hoger in een droge zomer. Dit in combinatie met een ruime vergoeding vanuit de Agrarische natuurvereniging betekent winst voor de boer.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in onderstaand rapport:

Rapport effect Greppel plas-dras

“Met kleine aanpassingen in je bedrijfsvoering kun je al snel meer biodiversiteit realiseren.” Teus Verhoeff, Adviseur Economie en Strategie bij PPP-Agro Advies

Biodiversiteit in beeld

WeideWinst

Zorg met slimme maatregelen voor meer biodiversiteit op je bedrijf. Getest in de praktijk door collega-melkveehouders die net als jij ook gewoon lekker willen boeren. 

Ontdek hoe je met kruiden, bemesting, slootkantbeheer, beweiding en meer biodiversiteit een boost kunt geven. En ook nog eens voordeel voor je bedrijf behaalt. Dubbele winst dus. Ofwel WeideWInst!

Kies het thema dat bij je past en ontdek wat er mogelijk is!

Bekijk onze thema's

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van