Menu

Schrikken van de hemelgeit

27 september 2019       

Mijn oom De Weideman praat je het land in: doe regelmatig een Farmwalk, zegt hij dan. Om je gras te zien en weidegang beter te plannen. Prima, maar laat het ook een beetje een Birdwalk zijn. Geniet van het moois dat er vliegt en put er inspiratie uit hoe je daar in je bedrijfsvoering iets aan kunt bijdragen.

Struinen door je land is nu zelfs een beetje prettig spannend. Want misschien heb je het ‘geluk’ dat je flink schrikt. Ineens, een meter voor je voeten, spat een klein vogeltje pijlsnel voor je weg en verdwijnt met een krijsend geluid zigzaggend in de verte. De watersnip, want dat is het, zit weggedoken in holletjes bij de slootkant, of in trapgaten van koeienpoten. Tot op het laatste moment vertrouwt het diertje op zijn prima schutkleur. Het enige wat je waarneemt als je te dichtbij komt is een grutto-achtige kleur van de bovenkant en een zilveren streepje.

Momenteel barst het, vooral in de nattere veenweides, van die watersnippen. Tienduizenden doortrekkers uit Noord- en Oost-Europa bezoeken in september en oktober ons land. Onze graslanden zijn voor de tocht langs de Atlantische kusten tot aan Marokko een belangrijke ruif om uit te eten. In het vroege voorjaar komen ze in omgekeerde richting weer langs, maar blijven hier niet.

Nog maar zo’n 1000 tot 1500 watersnippen maken hier in natte gebieden een legsel, terwijl het vroeger een algemene broedvogel was. Met zijn lange gevoelige snavel heeft de watersnip graag zachte vochtige veenbodems om te foerageren.

Weinigen kennen nog zijn bijnaam: hemelgeit. Baltsende mannetjes duiken omlaag waarbij staartpennen door de vibratie een mekkerend geluid maken. Een nestje jonge watersnippen is heel mooi om te zien: ze hebben ijskristallen rugveertjes met een prachtige tekening. Buiten krijg je de watersnip zelden goed te zien, dus bekijk hem maar middels dit filmpje.

Samen krijgen we veel snavels dezelfde kant op!

Met gevleugelde groet,

 

 

 

Praktische tips deze maand:

  1. Percelen met een verlate maaidatum in juni kun je maar het beste kort de winter in laten gaan. Koeien of jongvee weiden kan vaak nog tot in november en in de winter kunnen schapen goede diensten bewijzen. Eventueel kun je die in maart nog inzetten om deze percelen kort te maken.
  2. De grote slootschoonmaak is volop aan de gang. Kijk meteen even of er hoog opgaand riet en ruigte is langs sloten en vaarten, die je nu in kunt korten. Goed voor openheid en minder schuilplekken voor predatoren. In plas/draspercelen die ook in de zomer vrij nat blijven, kunnen liesgras en riet de boel laten verruigen. Daar kun je met een maaiactie nog wat aan doen in najaar of winter.

 

 

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van