Menu

Je trekker is een ideale vogelkijkhut

10 april 2020      

Weidevogels krijgen geen Corona, maar hebben er flink van te lijden. Er zijn veel minder vrijwilligers in het veld actief, omdat een deel opgehokt thuis moet blijven. Daarom ondersteun ik de oproep van natuur- en vrijwilligersorganisaties: let als boer of loonwerker nu zelf een beetje extra op de weidevogels. Kieviten zijn volop aan het broeden, de eerste grutto’s maken een nest en zijn aan de leg. Tureluurs en scholeksters zijn bijna zover. De vogels krijgen het door de droogte lastig om voedsel te vinden. Ik help je op gang met praktische tips om vogels waar te nemen en nesten te vinden.

  1. Eieren zoeken en markeren doe je bij voorkeur op percelen waar je binnenkort aan het werk gaat of gaat beweiden.
  2. De trekker is je ideale rijdende vogelkijkhut! Je zit hoog en vogels zijn minder bang voor een machine, dan voor een wandelaar. Ze zijn nu nog goed zichtbaar in het korte gras. Neem verrekijker en stokjes mee en ga de competitie maar aan met een buurman of collega.
  3. Speur naar opvliegende vogels en als je die ziet, onthou een markeerpunt: een paardenbloem, of een graspol, bijvoorbeeld. Rijd dichterbij en loop er gericht naartoe. Meer tips voor vinden, herkennen en markeren, zie www.boerenlandvogelsnederland.nl
  4. Vind je het nest niet meteen, plaats dan wel een stokje en ga later nog eens kijken. Markeer een gevonden nest met twee stokken aan beide zijden.
  5. Grutto’s trekken rond het nest het gras naar binnen. Let op die cirkelvormige afwijking.
  6. Op akkerland kun je een kievitsnest in een mandje leggen en dat een paar meter verplaatsen als je aan het ploegen of zaaien bent. Daarna het nest terug(ver)plaatsen.
  7. Ga je weiden op een perceel met nesten, ritsel dan nestbeschermers bij vrijwilligers of een agrarisch collectief. Een draadje met stroom er omheen kan ook.
  8. Laat bij het maaien rond een nest zeker 50m2 met een minimale breedte van 3,5 meter staan. Nog mooier is het als je een cluster van nesten ongemoeid laat. Hoe ruimer je er omheen maait, hoe groter de kansen op overleving.

Het is prachtig weer om lekker te werken. Geniet van de natuur om je heen door de vogels te volgen en ze te helpen met je aandacht en bescherming!

Met gevleugelde groet,

 

Praktische tips deze maand:

Uitkomst succes nesten
Maaien om nest < 50 m2 21 %
Maaien om nest ongeveer  50 m2 32 %
Kruidenrijke graslanden 56 %

Bron cijfers in de tabel: Kentie, 2015

  • De toplaag van percelen is hard afgedroogd. De weidevogels komen met hun snavels steeds moeilijker in de grond, hun voedsel wordt onbereikbaar. Kun je met een afgedamde sloot of een greppel vochtige plekken maken, dan zorg je daar voor leven en voedsel. Zie ook mijn aflevering ‘wormen op een presenteerblaadje’ van 28 februari.

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van