Menu

Help de kievit aan een topjaar!

Mei 2023      

Als er één vogel optimaal profiteert van het langdurig natte voorjaar is het de kievit. Veel uitkomst van de eerste legronde en relatief weinig herleg. Eindelijk heeft de prachtige zwart-witte vogel met zijn eigenwijze kuifje een topjaar te pakken! Overigens gaat het ook lekker met de grutto en de tureluur, maar de kievit springt eruit. Veel jongen, die vlot groot worden. Op een paar polders na dan. Want er zijn plekken waar steenmarters of vossen heel veel schade aanrichten.

De aantallen broedvogels nemen jaarlijks met 5% af en dat is al zo sinds de jaren ‘80. We hebben er nog tussen de 90.000 en 130.000 in de broedtijd. De kuikenoverleving zou 36% moeten zijn om de soort stabiel te houden, maar komt in de meeste jaren nog niet tot de helft daarvan.
Het succes dit jaar zit hem in de voortdurend vochtige zode, waarin ze veel spinnen en kevers vangen, maar ook wormen. En daar heeft de zichtjager veel baat bij. De jongen kunnen met af en toe een worm in de bek sneller groeien dan wanneer ze het met spinnen en vliegjes moeten doen. Door het late werk op maispercelen zijn daar overigens ook veel broedsels uitgekomen. Zorg is dan waar ze daarna heen kunnen om voedsel en schuilplekken te vinden.

We zijn er nog niet, er lopen nog zeker drie weken kuikens in het land. Nou moeten we nog wel even alles op alles zetten om er ook echt een topjaar van te maken! Boeren willen de laatste percelen met eerste snede nu ook graag maaien. Het is houden en keren om daar mouwen aan te passen. Eerst en vooral is goed zicht nodig op waar de jonge vogels zitten om inschattingen te maken. En vervolgens een goede samenwerking en vlotte communicatie tussen vrijwilligers, boeren en loonwerkers om de beste maatwerkoplossingen te kiezen.

Goed kuikenland op rustpercelen is nu heel belangrijk. Door het groeizame weer worden veel juni percelen voor de kievit te dicht. Het zou dus mooi zijn als je daar omheen nog wat kuikenland voor de kievit kunt creëren met beweiding. Met de melkkoeien, of met jongvee, dat maakt niet zoveel uit. Als het maar structuurrijke weides met mestflatten en bossen oplevert, dat is een perfect alternatief voor rustpercelen met (te) lang gras. Nog een tip: bij dit weer droogt de zode op. Besteed dus nog aandacht aan je greppel plasdrassen en zet op pas gemaaid grasland zo mogelijk een paar greppels vol water. Ook dat helpt voor een zo groot mogelijk voedselaanbod.

Met gevleugelde groet,

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van