Menu

Goud waard

22 mei 2020      

Boeren en vrijwilligers zijn ingeregeld op broedende grutto’s vanaf begin april en kuikens vanaf begin mei. De nestbescherming is meestal half mei gedaan en de nadruk komt dan op beschermen van kuikens bij het maaien en het bieden van plekken met voedsel en dekking. Maar in dit historisch droge voorjaar ligt dat allemaal anders en is het volop improviseren.

Een deel van de grutto’s heeft kuikens, een deel zit net op het eerste nest, een deel begint aan een herleg. Nesten zoeken en beschermen blijft langer nodig dan anders. En er lopen veel langer nog jonge kuikens rond. In sporttermen gezegd, de wedstrijd krijgt een verlenging en vergt goede informatie en analyse en teamwerk tussen weidevogelbeschermers en boeren.

Elk kuikentje is nu toch zeker goud waard. Stukken niet gemaaid gras en randen langs slootkanten in de buurt zijn heel waardevol voor ze, naast de percelen met maaidatum die er immers echt voor bedoeld zijn. Grutto’s en tureluurs met jongen hebben het liefst dat langere gras met open stand. Kieviten en scholeksters zitten veel op beweide percelen met structuur. Waar ze vliegjes, muggen en wormen vinden en hier en daar dekking. Toch zie je daar ook vaak wel grutto’s. Het beste wat je daar voor ze kan doen is: niks! Vooral niet schoonmaaien of slepen.
In Friesland zag ik een boer weilanden via de greppels nat pompen en je weet niet wat je ziet hoeveel vogels daarop afkomen. Dat is twee vliegen in één klap: gras groen houden en weidevogels voeren!

Percelen waar je nu aan het weiden bent, kunnen dus over drie a vier weken enorm waardevol zijn als kuikenland. Probeer met die kennis even vooruit te denken naar de situatie in juni. Dan wordt het gras met maaidatum wat te hoog en na 15 juni wordt er in korte tijd veel van weggemaaid. Het is van grote waarde als je daar in de buurt dan wat van die structuurrijke beweide percelen hebt liggen, die liefst niet gesleept zijn of kort gemaaid. Lees er meer over in een artikel over een praktijkproef van ’Vogels en voorspoed Fryslân’: https://weidewinst.nl/kansen-voor-voorweiden-in-weidevogelbeheer/

Met gevleugelde groet,

Praktische tips deze maand:

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van