Menu

Eendenbelangen!

 Vliegende Slobeend Bron: Pixabay

7 oktober 2021      

Laat ik notabene al twee jaar van me horen over weidevogels, maar heb ik het nog nooit over eenden gehad! Wilde eenden, krakeenden, kuifeenden, slobeenden en zomertalingen en vooral de laatste twee broeden ook in graslanden.  Je ziet ze zomaar over hun mooie hoofd, want ze houden zich schuil in langer gras en laten zich niet horen, zoals grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten.

Als broedse kippen zitten ze op hun nest met wel tien tot twaalf eieren en duiken diep weg als er iets in de buurt komt. Voor weidevogelvrijwilligers des te groter het geluk als ze zo’n nest vinden. De keerzijde van die geheimzinnigheid is dat ze lastig te beschermen zijn in percelen waar gemaaid wordt. Omdat ze tot in juni nog broeden, is het altijd spannend rond het maaimoment van de 1e snede. Uitgesteld maaien van percelen of grote blokken gras laten staan is noodzakelijk voor overleving van de nesten. Zodra de kuikens uit het ei zijn nemen de eenden het kroost mee naar de sloot.

juist in deze tijd van het jaar kun je rekening houden met eendenbelangen

De aantallen broedende slobeenden en zomertalingen in ons land namen sinds eind 80er jaren met de helft af. De zomertalingen leveren jaarlijks enkele procenten in, maar de stand van slobeenden blijft de afgelopen 12 jaar stabiel. Ik heb goede hoop dat het weidevogelbeheer een rol speelt. We zien in gebieden waar het goed voor elkaar is met plas-drassen en opgezette sloten en late maaidata, dat het aantal broedende slobeenden en zomertalingen daar toeneemt.

Na aankomst in het broedgebied in maart en april hebben de eenden eerst vier weken bufferen nodig om in conditie te komen voor het eieren leggen en broeden. Ze foerageren dan in slootjes, waterplassen en meertjes waar genoeg watervoedsel te slobberen valt. De slobeend is genoemd naar zijn lange snavel met breed uiteinde en haren aan de binnenkant. Ze zeven daarmee het water uit op voedsel zoals slakjes en larven, watervlooien, kroos.

Juist in deze tijd van het jaar kun je al wat rekening gaan houden met eendenbelangen. Die liggen immers vooral in de oevers van sloten en kanalen. Gooi het over de boeg van ecologisch slootschonen: sla gedeeltes over, werk wat meer hap-snap. Daarmee bevorder je waterbeestjes die in slootvegetatie gedijen en komen onze weide-eenden in het voorjaar goed in conditie. Ook de kuikens vinden er voedsel en dekking. Zo ben je goed bezig voor eendenbelangen!

Met gevleugelde groet,

Tips:

  • Omdat eenden zich schuilhouden in lang gras is bij maaien het gebruik van een wildredder sterk aan te raden.
  • Maai de slootkanten niet in het broedseizoen. Hier zitten geheid kuifeenden, krakeenden en/of wilde eenden te broeden. Daarnaast behoud je hiermee meer dekking voor de kuikens.

Raadpleeg voor meer informatie en foto’s de facstsheet van Sovon:

https://www.vogelbescherming.nl/docs/11abc0a0-9a94-44f6-a6d7-8634857ca53a.pdf?_ga=2.199530094.1590660866.1633348065-1308699592.1629107602

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van