Menu

Aan de slag met kruidenrijk gras

26 augustus 2021      


Bron foto: Brochure koeien en kruiden

In gedachten wil ik je nog even meenemen naar zo’n prachtig gruttokuiken dat zich op hoge stelten een weg baant door hoog gras, jagend op insecten. Zo’n kleintje van een week oud vangt al 600 vliegjes en mugjes en spinnetjes per uur en heeft er bijna 5000 per dag nodig. En hoe groter ze groeien, hoe meer ze moeten eten en hoe groter die insecten moeten zijn. Zie je ze voor je? T’is toch fantastisch als zo’n beestje goed aan de kost komt en vanzelf op de wieken gaat, krap vier weken nadat het uit een eitje kroop!

Willen we weidevogelkuikens grootbrengen, dan moeten we ze voeren en daar kan goed kruidenrijk grasland een bijdrage aan leveren. Hoe meer verschillende soorten grassen, kruiden en klavers er in een weiland staan, hoe meer bloei over een lange periode en hoe meer insecten er voorkomen en vooral ook de grotere insecten. Denk aan flinke spinnen, langpootmuggen, kevertjes, larven, vliegen, bijen.

‘Kuikens grootbrengen, is kuikens voeren’

De natuurlijke manier om grasland kruidenrijker te maken is door het jaren achtereen te verschralen. Dan geef je hooguit nog een lichte bemesting met stromest en beheert het ook zo dat de kruiden in de zomer kunnen bloeien om uit te zaaien. Soorten die van nature in het gebied voorkomen krijgen dan vanzelf weer een plekje tussen het gras en het gewas blijft opener. Het kuiken kan daar op z’n stelten lekker doorheen scharrelen. Goed voor de kost! Een perceel eerst verschralen en daarna inzetten in een beheerpakket met uitgesteld maaien is ook een optie, zie de tip hieronder.

Werkt een verschralende aanpak niet voldoende, of kan het niet, dan is herinzaaien met een mengsel ook een optie. Juist in augustus en september zijn de omstandigheden prima: de bodem is warm en vochtig waardoor het zaad goed kiemt. Lagere temperaturen en kortere dagen zorgen voor minder onkruiddruk. Zaai zo mogelijk ook een paar perceelsranden over een grote lengte in met kruiden. Die randen bij de sloot zijn vochtiger en zijn belangrijk voor voeding en dekking voor de vogels. Het ziet er volgend jaar prachtig uit en je helpt de natuur er aan alle kanten mee. Zie hieronder de tips voor inzaaien met kruiden die ik ophaalde van de experts en doe er je voordeel mee!

Met gevleugelde groet,

Tips:

  • Voor extensief kruidenrijk grasland kun je het best een mengsel gebruiken met inheemse grassen en kruiden.
  • Een andere, goedkope manier is maaisel winnen van kruidenrijk grasland in de omgeving en dit verspreiden op het perceel.
  • Het meest kansrijk zijn de percelen of stroken die van nature al wat schraler zijn of die je al een aantal jaren extensief beheerd.
  • Bij voorkeur niet ploegen, maar een ondiepe grondbewerking toepassen zoals frezen. Dan laat je bodemleven en bodemstructuur het meest in tact.
  • Aanrader: het ontwikkelpakket kruidenrijk grasland van BoerenNatuur. Met jarenlang verschralen leg je dan een basis voor een goed perceel met uitgestelde maaidatum.

Aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WeideWinst is een initiatief van